Ar-Ge Tasarım
Ar & Ge çalışmalarına 2014 yılında başlayan firmamız aynı yıl içerisinde faaliyetlerine TÜBİTAK destekli ilk projesi ile sistematik bir biçimde devam etmiştir. 2019 yılında Ar & Ge merkezi belgesi alarak “Ar & Ge Merkezli Büyüme” stratejisi kapsamında tüm çalışmalarının merkezine Ar & Ge ’yi yerleştirmiştir.
Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) birimi

Bilgiyi ve bilgi teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak kaliteyi amaçlayan, ürün hizmet ve süreçlerinde farklılık oluşturarak verimlilik elde etmek amacı ile Ar & Ge çalışmalarına 2014 yılında başlayan firmamız aynı yıl içerisinde TÜBİTAK destekli ilk projesine başlamış, faaliyetlerine sistematik bir biçimde devam ederek toplamda 7 adet TÜBİTAK destekli proje tamamlamıştır.

Üretimden müşteri ilişkileri yönetimine, pazarlamadan satış ve dağıtıma kadar tüm süreçlerde inovasyon odaklı ilerlemeyi amaç edinen Firmamız, 2019 yılında Ar & Ge Merkezi belgesi alarak “Ar & Ge Merkezli Büyüme” stratejisi kapsamında tüm çalışmalarının merkezine Ar & Ge ’yi yerleştirmiştir.

Dünyada ve Ülkemizdeki yeni gelişmeler, artan ihtiyaçlar ve yeni girişimler, inovasyonu stratejik amaç ve hedeflerimize taşıyacak temel bir rekabet aracı haline getirmiştir. Kullanacağımız kaynakların kısıtlı olması izleyeceğimiz stratejilerin de önemini artırmıştır. Firmamızın teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet vermek amacıyla 2022 yılında kurulan Bursa Ar-Ge Merkezi, inovasyon stratejilerimizin ana iş stratejilerimizle aynı vektörde toplamıştır.

Mükemmel performansımız sayesinde, AR & GE Merkezimiz Türkiye genelindeki AR & GE Merkezleri arasında 2021 yılına göre 100 basamak birden yükselerek 196. sıraya yerleşmiştir.

Merkezlerimiz; üniversiteler, araştırma merkezleri ve TÜBİTAK gibi bilim kuruluşlarının yanı sıra otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşları ile düzenli bilgi alışverişinde bulunarak ortak çalışmalar yürütmektedir.

Yıldız Pul Ar & Ge Merkezi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik ederek konusunda yetkin personel altyapısını her geçen gün güçlendirmektedir. Ar & Ge ekibimiz çalışma alanları ile ilgili, yerel ve uluslararası düzeyde; fuar, sempozyum, workshop ile bildiri ve sürekli yayınları yakından takip etmekte ve gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Yeni ürün devreye alınma ve tersine mühendislik çalışmalarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusuna büyük önem verilmekte olup süreç Uluslararası ve Ulusal boyutta titizlikle incelenmektedir. Aynı zamanda yeni geliştirdiğimiz çok sayıda ürüne ait patent ve faydalı ürün belgelerimiz bulunmakta, çoğaltmak için çalışmalar sürdürülmektedir.

Yenilikçi ürün, süreç ve inovatif iş fikirleri geliştirmek üzere Merkezlerimizde; Altium Designer, Autoform, Ansys Mechanical CFD Maxwell, Ansys Granta Selector, Ansys Discovery Siulation, DEWESOFT, FEV Virtual Engine, FV Designer, Magma Döküm, NI Labview, NX Siemens CAD, Proteus Design, SolidWorks CAD ve SolidCam yazılımları kullanılmaktadır.

Kendini var eden araştırma ve geliştirme güdüleri ile sürekli yenilik arayışı içindeki Ar & Ge merkezimiz 2021 yılı sonu itibari ile tamamlamış olduğu projeler ve yapmış olduğu yatırımların sonucu olarak, Türkiye çapındaki tüm Ar & Ge Merkezleri harcamaları içinde bir önceki yıla göre 100 basamak birden yükselerek 296. sıradan 196. Sıraya yerleşerek kendisine daha yüksek hedefler koymasını sağlamıştır.

Test sistemleri, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak, verimliliği artırmak, güvenlik risklerini azaltmak veya tutarlılığı sağlamak için kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

 

Yıldız Pul Ar-Ge Merkezi olarak nitelikli personellerimiz ile Temel ve Uygulamalı araştırmalar ile Deneysel geliştirme alanlarında, mühendislik ilkelerine uygun, teknoloji transferini ve uyumunu, sektörlerin ihtiyacına göre sağlayarak, yeni teknolojiler için bilgiler geliştirmek ve teknolojik yapıyı güçlendirip, şirket içi verimi ve kaliteyi arttırarak, üretim alanlarında ise maliyeti düşürme hedefi ile projelerimize devam etmekteyiz.

 

Test sistemleri, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak, verimliliği artırmak, güvenlik risklerini azaltmak veya tutarlılığı sağlamak için kuruluşlara yardımcı olmaktadır.